Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczniów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin, tel. 774879130, e-mail: g_gosciecin@wodip.opole.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gościęcinie przy ul. Szkolnej 22  jest  Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana i uczniów będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe lub dane ucznia mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych.

5. Pani/Pana dane osobowe i uczniów będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i ucznia danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana lub ucznia danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane..

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna ogólna

Utworzono dnia 27.01.2021, 10:26

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny