Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gościęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gościęcinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Lewczak.
 • E-mail: alewczak@zgsp-gosciecin.szkolna.net
 • Telefon: 774879130

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gościęcinie
 • Adres: ul. Szkolna 22
  47-270 Gościęcin
 • E-mail: g_gosciecin@wodip.opole.pl
 • Telefon: 774879130

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 22 Gościęcin

 1. Opis dostepności wejścia do budynku
  Główne wejście do budynku szkoły jest usytuowane na przeciw bramy wjazdowej na teren szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych, przygotowany jest również podjazd dla niepełnosprawnych. Małe wejście do szkoły jest przeznaczone dla pracowników i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony boiska szkolnego z bezpośrdnim wejściem na salę gimnastyczną oraz podjazdem dla niepełnosprawnych.
 2. Opis dostepności korytarzy, schodów i wind
  Cały parter szkoły (sale lekcyjne i sala gimnastyczna) przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze obok sali gimnastycznej.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  Szkoła nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki, obok głównego wejścia do szkoły, jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstepu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Nie ma również mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  Przedszkole Gościęcin ul. Szkolna 16

  Do przedszkola prowadzą dwa wejścia, jedno od strony drogi, drugie od strony podwórka. W tym budynku nie ma żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

  Przedszkole Trawniki ul. Szkolna 9

  Do przedszkola prowadzi wejście od strony drogi i budynek nie ma żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej szkoły mozna używać standrdowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX,ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostepnych cyfrowo. Dokładamy wszelich starań, aby w najbliższym czasie wszystkie pliki były dostępne cyfrowo.

,

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny